:: HJEM ::NT-UTVIKLING.NO NTFK.NO TRONDELAGSRADET.NO

Med stø kurs mot framtida


Med det nordtrønderske pågangsmotet i ryggen, bærer Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag (RUP) preg av sterk tro på framtida:

Vi kan endog bli landets mest framtidsrettede region.

Den beste framtida skaper vi sammen. Derfor har også en fylkesplan i partnerskap med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune. Fylkesrådet understreker likevel at nordtrønderen er vår suverent viktigste ressurs i byggingen av framtidas Nord-Trøndelag. Og for å utnytte de beste sidene ved oss alle, trenger vi å møtes.

På ntfk.eventweb.no samler vi noen av de viktigste møteplassene for utvikling av Nord-Trøndelag. Her skal du enkelt kunne melde deg på de arenaer hvor du føler at du best kan bidra.

Dette nettstedet stilles til rådighet av Nord-Trøndelag fylkeskommune for å gjøre det lettere for utviklingsaktører å etablere møtesteder for nordtrøndersk utvikling. Nettstedet automatiserer påmeldingstjenesten og har også andre tjenester som vil lette arbeidet for arrangører av større konferanser og seminarer. Samtidig vil arrangementene få ekstra publisitet gjennom den felles profileringskanalen.

Flere årlige arrangementer benytter allerede i dag ntfk.eventweb.no:

Stiklestadkonferansen
Realfagskonferansen
Mære landbruksskole kurs og konferanse

Få hjelp med ntfk.eventweb.no
Har du planer om et arrangement som bidrar til nordtrøndersk utvikling og ønsker å lette de administrative oppgavene med hjelp av ntfk.eventweb.no, kontakt oss på post@eventweb.no.


:: Viktige møteplasser ::

eventWeb 2.0