:: HJEM ::NT-UTVIKLING.NO NTFK.NO TRONDELAGSRADET.NO
Invitasjon
Program
Påmeldte

Levanger gjennom 1000 år - utviklingslinjer og spørsmål

Levangersteinen
Levangersteinen
Seminaret presenterer ny kunnskap og formidler lite tilgjengelig kunnskap om utviklingen i Levangerområdet i perioden frå ca år 1000 fram til i dag, med spesielt blikk på urbaniseringstendenser og byutvikling i området. Det legges opp til en tverrfaglig tilnærming med deltakelse av historikere, arkeologer, kunsthistoriker og andre.

Bakgrunnen for seminaret er at Levanger i år markerer sin historie gjennom 1000 år. Jubileet er forankret i en omtale av Levanger i Gunlaug Ormtunges Saga, der handlingen er lagt til en gang mellom 1008 og 1012.

Levanger fikk sin bystatus for 175 år i 1836 som første by i Nord-Trøndelag og Riksantikvaren har satt i gang kulturmiljøfredning av trehusbyen.

Seminaret tar utgangspunkt i behovet for å bringe fram ny og mer sikker kunnskap om Levangers historie gjennom de siste 1000 år.

Påmelding innen 29. september.
FAKTAINFORMASJON
Start: 06.10.2011 kl. 10:00Slutt:07.10.2011 kl. 13:00
Pris:Sted: HINT, Røstad, Levanger
Arrangør: Levanger kommune i samarbeid med Norsk Institutt for Kulturminneforskning, NIKU Kontakt: Odd Håpnes (odd.hapnes@levanger.kommune.no)
Påmeldingsfrist:29.09.2011Weblink:www.levanger.kommune.no
:: Viktige møteplasser ::

eventWeb 2.0