:: HJEM ::NT-UTVIKLING.NO NTFK.NO TRONDELAGSRADET.NO
Invitasjon
Program
Påmeldte

-1-1-1 -1. -1Tittel / beskrivelse-
Dag 1: Urbaniseringstendenser i Levangerområdet før reformasjonen
10.00: Velkommen ved ordfører Robert Svarva
10.05: Innledning ved møteleder Knut Paasche (NIKU)
10.15: Levanger og dei store byhistoriske spørsmåla. Ola Svein Stugu (NTNU)
10.40: Hvordan så landskapet rundt Levanger ut for tusen år siden? En kvartærgeologisk tilnærming. Ole Sivert Hembre (Nord-Trøndelag fylkeskommune)
11.00: Spørsmål, kommentarer.
11.15: Kaffe og beinstrekk
11.35: Sentrumsdannelser i Trøndelag i lys av arkeologiske funn. Frans-Arne Stylegar (Vestfold fylkeskommune)
12.05: Sentralgårder og sentrumsdannelser i vikingtid og middelalderbrudd og kontinuitet. Merete Røskaft (Universitetet i Nordland)
12.35: Spørsmål og kommentarer
13.00: Lunsj
14.00: Kva fortel mellomalderkyrkja og bybrua om verksemd på Levanger i høgmellomalderen? Øystein Ekroll (NDR/NTNU)
14.30: Levangersteinen, Middelalderkirkene på Innherred i europeisk perspektiv. Sverre Krüger
15.00: Hva kan vi lese av kulturlagene? Eirik Solheim (Nord-Trøndelag fylkeskommune) 15.30: Pause og beinstrekk
15.45: Paneldiskusjon: Hva slags bosetting/bebyggelse var det på Levanger i middelalderen? Ved møteleder Knut Paasche (NIKU)
17.00: Tilbud om byvandring for seminardeltakerne. Påmelding innen kl. 14.00.
19.00: Middag Thon Backlund Hotell.
Dag 2 Det etterreformatoriske Levanger
09.00: Innledning ved møteleder Ola Svein Stugu.
09.10: Den fysiske tettstedutviklingen på Levanger fram til 1836. Jan Brendalsmo (NIKU) 09.30: Marsimartnan og Levanger - om grunnlaget for tettsteddannelse i tidlig nytid. Ida Bull (NTNU)
10.00: Spørsmål og drøfting
10.15: Kaffe, beinstrekk
10.30: Kjøpstad i bakevja? Levanger fram til andre verdenskrig. Pål Thonstad Sandvik (NTNU)
11.00: Stagnasjon og dynamikk i Levanger etter krigen. Ola Svein Stugu (NTNU).
11.30: Spørsmål og kommentarar.
11.45: Beinstrekk
12.05: Levangers fortid - en ressurs for Levangers og Innherreds framtid? Innledning til avsluttende debatt. Sverre Krüger
13.00: Lunsj, avreise
:: Viktige møteplasser ::

eventWeb 2.0